Välkommen till Ålands Investerings Ab

Ålands Investerings Ab grundades i maj 2005 av 18 företag och privatpersoner på Åland.

Ålands Investerings Ab är ett investerings- och utvecklingsbolag, vars långsiktiga investeringar syftar till att bidra till utveckling och uppbyggnad av lönsam affärsverksamhet på Åland.

Syftet med Ålands Invsterings Ab är att skapa nya affärer och företag på Åland. Den åländska ekonomin är starkt beroende av sjöfart. Investerings Ab strävar efter att finna områden som kan bidra till att förnya näringslivet genom att investera i helt nya områden och branscher. Investeringarna baseras bl.a. på idéer kring den framväxande “må bra-industrin” i bred mening och eller baseras på Ålands naturliga komparativa fördelar. Varje affärsidé som förverkligas förväntas fungera kommersiellt och ge sina ägare en marknadsmässig avkastning.